Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia podyplomowe Terenów Zieleni
Rekrutacja na XVII edycję Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni
w roku akademickim 2016/2017

Zgłoszenia
Zapraszamy na XVII edycję Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni. Podania można składać do 20 października 2016 r.
Opłata za studia wynosi 7200 PLN.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na formularzu [pobierz].

Organizator
Katedra Roślin Ozdobnych, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Czas trwania
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni trwają trzy semestry i obejmują 400 godzin zajęć dydaktycznych (w każdym semestrze — 5 zjazdów) w postaci wykładów, ćwiczeń praktycznych, konsultacji projektowych oraz 3 dni wycieczki terenowej.
Zajęcia prowadzone są jeden raz w miesiącu przez trzy kolejne dni tygodnia (środa, czwartek, piątek).

Koszt studiów
7200 PLN (istnieje możliwość zapłaty w ratach).
Studentom 3 semestru studiów II stopnia przysługuje 15% zniżki.

Terminarz zjazdów
Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni w roku akademickim 2016/2017 będzie podany z chwilą uruchomienia Studiów.

Wymagane dokumenty

  • formularz podania [pobierz],
  • kwestionariusz osobowy [pobierz],
  • dyplom (oryginalny odpis dyplomu) ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie z V roku studiów,
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia [pobierz].

Zgłoszenia
Formularz zgłoszeniowy można przesłać pocztą tradycyjną lub drogą mailową na adres:

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon: 12 662 52 45, 12 662 52 46, 12 662 52 45
E-mail: zielen@ogr.ur.krakow.pl lub kro@ogr.ur.krakow.pl

Regulamin studiów podyplomowych [pobierz]

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia podyplomowe należy do 30 października dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów) na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem "Studia Podyplomowe Terenów Zieleni" oraz okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni, najpóźniej na pierwszym zjeździe.