Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia podyplomowe Terenów Zieleni
Rekrutacja na XVII edycję Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni
w roku akademickim 2017/2018

Zgłoszenia

Uprzejmie informuję, że w związku z ogólną zmianą regulaminu działania Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Rolniczym i koniecznością dostosowania programu Studiów do nowych wymogów, nabór na kolejną XVIII edycję będzie ogłoszony z początkiem stycznia 2018 r.


Zapraszamy na XVII edycję Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni. Podania można składać do 20 października 2016 r.
Opłata za studia wynosi 7200 PLN.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na formularzu [pobierz].

Organizator
Katedra Roślin Ozdobnych, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Czas trwania
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni trwają trzy semestry i obejmują 400 godzin zajęć dydaktycznych (w każdym semestrze — 5 zjazdów) w postaci wykładów, ćwiczeń praktycznych, konsultacji projektowych oraz 3 dni wycieczki terenowej.
Zajęcia prowadzone są jeden raz w miesiącu przez trzy kolejne dni tygodnia (środa, czwartek, piątek).

Koszt studiów
7200 PLN (istnieje możliwość zapłaty w ratach).
Studentom 3 semestru studiów II stopnia przysługuje 15% zniżki.

Terminarz zjazdów
Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni w roku akademickim 2016/2017 będzie podany z chwilą uruchomienia Studiów.

Wymagane dokumenty

  • formularz podania [pobierz],
  • kwestionariusz osobowy [pobierz],
  • dyplom (oryginalny odpis dyplomu) ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie z V roku studiów,
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia [pobierz].

Zgłoszenia
Formularz zgłoszeniowy można przesłać pocztą tradycyjną lub drogą mailową na adres:

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon: 12 662 52 45, 12 662 52 46, 12 662 52 45
E-mail: zielen@ogr.ur.krakow.pl lub kro@ogr.ur.krakow.pl

Regulamin studiów podyplomowych [pobierz]

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia podyplomowe należy do 30 października dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów) na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem "Studia Podyplomowe Terenów Zieleni" oraz okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni, najpóźniej na pierwszym zjeździe.