Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia podyplomowe Terenów Zieleni
Prace dyplomowe
Wybrane tematy prac dyplomowych 2016

1. Projekt zagospodarowania skweru przy ul. Partyzantów w Mysłowicach.
2. Projekt zagospodarowania skweru przy Zespole Szkół nr 2 w Bochni.
3. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie.
4. Dziedzictwo miejsca — miejsce dziedzictwa-projekt rewaloryzacji nowego cmentarza żydowskiego w Gliwicach.
5. Rewitalizacja Placu św. Andrzeja w Katowicach.