Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia podyplomowe Terenów Zieleni
Kontakt

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon: 12 662 52 45, 12 662 52 46, 12 662 52 45
E-mail: zielen@ogr.ur.krakow.pl lub kro@ogr.ur.krakow.pl
Informacji udzielają: dr inż. Małgorzata Maślanka, mgr inż. Anna Kuczera