Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia podyplomowe Terenów Zieleni
Kontakt

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon: 12 662 52 49
E-mail: robach@cyf-kr.edu.pl
Informacji udzielają: dr inż. Małgorzata Maślanka, prof. dr hab. Anna Bach