Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia podyplomowe Terenów Zieleni
Informacje dla studentów

Terminarz zjazdów XVII edycji
Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni w roku akademickim 2016/2017

Semestr I
23-25 listopada 2016 r.
14-16 grudnia 2016 r.
11-13 stycznia 2017 r.
8-10 lutego 2017 r.
1-3 marca 2017 r.

Semestr II
29-31 marca 2017 r.
26-28 kwietnia 2017 r.
17-19 maja 2017 r.
7-9 czerwca 2017 r.
13-15 września 2017 r.

Semestr III
11-13 października 2017 r.
22-24 listopada 2017 r.
13-15 grudnia 2017 r.
10-12 stycznia 2018 r.
7-9 lutego 2018 r.

 

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni trwają trzy semestry i obejmują 400 godzin zajęć dydaktycznych
(w każdym semestrze — 5 zjazdów) w postaci wykładów, ćwiczeń praktycznych, konsultacji projektowych
oraz 3 dni wycieczki terenowej. Zajęcia prowadzone są jeden raz w miesiącu przez trzy kolejne dni tygodnia
(środa, czwartek, piątek).

Zajęcia trwają od:
środa — 14.00-19.00
czwartek — 8.00-13.00, 14.00-19.00
Piątek — 8.00-13.00

 

Noclegi
Dla słuchaczy Studiów Podyplomowych istnieje możliwość skorzystania z noclegów
w Domu Studenckim Uniwersytetu Rolniczego nr "3" (obok Wydziału Ogrodniczego):

Adres
Dom Studencki "3" (obok Wydziału Ogrodniczego),
al. 29 Listopada tel. 12 662 51 77

lub w innych Domach Studenckich UR:

Dom Studencki "BRATNIAK"
ul. Jabłonowskich 10/12
31-114 Kraków
tel: 12 422-61-00
tel. Kierownik: 12 421-69-81

Dom Studencki "Młodość"
ul. Urzędnicza 68, tel. 12 633 27 77