Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia podyplomowe Terenów Zieleni
Harmonogram zejęć

Ustalenia szczegółowe harmonogramu zajęć — dr inż. Małgorzata Maślanka