Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia podyplomowe Terenów Zieleni
Galeria
Kliknij w wybraną fotografię aby wywołać galerię.

Zajęcia terenowe słuchaczy XV kursu
Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni
w Lanckoronie, Pszczynie i ogrodach firmy Kapias
  
Obrony prac dyplomowych
Kurs XV, 2014 r.
 
  
Uroczystość wręczenia
Nagród Miasta Krakowa 2015
fot. Anna Bach
        

Inauguracja XV edycji
Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni
6 marca 2013 roku, fot. Prof. Anna Bach
  
Warsztaty terenowe
Jura Krakowsko-Częstochowska
25 kwietnia 2013, fot. Przemysław Baster
  
Egzamin Dyplomowy
Studenci kursu XIV
20-21 czerwca 2013

  
Prace studentów  Le Jardin de L'Orangerie
Ogród botaniczny, Strasburg 2012
 Ćwiczenia terenowe
fot. P. Baster
   
Klasztor Karmelitów Bosych
w Czernej
, fot. P. Baster
  Młoszowa
Zespół Pałacowo-Parkowy
  Mogilany
XVIII-wieczny pałac
  
Ćwiczenia terenowe
Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS
 Zamek Korzkiew
Korzkiewski Park Kulturowy
 Lanckorona
Lanckorona