Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Strona główna       Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych
Adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon: 12 662 52 49, 12 662 52 46, 12 662 52 45
E-mail: zielen@ogr.ur.krakow.pl lub kro@ogr.ur.krakow.pl
Informacji udzielają: dr inż. Małgorzata Maślanka, mgr inż. Anna Kuczera

Charakterystyka — Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, trwają nieprzerwanie od 1998 r., przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Kształcenie obejmuje sztuki plastyczne (udział 20 %), nauki techniczne (30 %) a pozostałe (50 %) jest realizowane w zakresie nauk przyrodniczych.
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni zapewniają uprawnienia dla nauczycieli szkół średnich zawodowych, którzy decydują się na zmianę profilu kształcenia uczniów. Czas trwania: trzy (3) semestry — 400 godzi zajęć i 3 dni warsztatów terenowych, w postaci wykładów, ćwiczeń praktycznych, konsultacji projektowych oraz 3 dni wycieczki terenowej.

Warunki przyjęcia — na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przyjmowani są absolwenci uczelni rolniczych, przyrodniczych, humanistycznych i technicznych — związanych z ochroną środowiska — posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych. Nabór na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni odbywa się przez akceptację zgłoszenia przez komisję kwalifikacyjną.
Wymagane dokumenty [pobierz]...

Ramowy Program Studiów — Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Dyplom ukończenia zapewnia absolwentowi studiów następujące kwalifikacje w zakresie... [więcej]

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Wykład inauguracyjny

Wszystkim Słuchaczom i Sympatykom Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni przesyłamy serdeczne życzenia radości, zdrowia i wiosennego optymizmu z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych — Wykładowcy i Kierownictwo Studiów Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Kraków, Wielkanoc 2017
Kraków, Wielkanoc 2017
Wykład inauguracyjny

Zapraszamy na otwarty wykład inaugurujący działalność Studiów,
który wygłosi dr hab. Zbigniew Myczkowski, prof. Politechniki Krakowskiej
na temat "Zintegrowana ochrona przyrody, kultury i krajobrazu".
Wykład i zajęcia dla Słuchaczy odbędą się 23 listopada 2016 r. w sali 328
(godzina 14.00), w budynku WBiO.
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Uroczystość wręczenia
Nagród Miasta Krakowa 2015
Nagrody Miasta Krakowa 2015
Nagrody Miasta Krakowa 2015
Nagrody Miasta Krakowa 2015
Nagrody Miasta Krakowa 2015
Nagrody Miasta Krakowa 2015
Fot. Anna Bach