Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Stacja Doświadczalna Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa w Garlicy Murowanej

Garlica Murowana 1
32-087 Zielonki
tel/fax. 12 285 01 06

Doświadczenia z zakresu sadownictwa prowadzone są w stacji od początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie, powierzchnia stacji doświadczalnej wynosi 13 ha.

Na terenie stacji znajdują się sady, jagodniki, szkółka, kolekcje pomologiczne oraz winnica.

W Stacji prowadzone są prace badawcze z zakresu: uprawy drzew ziarnkowych i pestkowych, krzewów jagodowych, winorośli oraz szkółkarstwa. Ponadto na terenie Stacji znajduje się pasieka doświadczalna.

W Stacji znajdują się odrestaurowane budynki, wchodzące w skład dawnego dworu, służące obecnie celom dydaktycznym oraz gospodarczym.

Stacja wykonuje na zlecenie prace badawcze i wdrożeniowe.