Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Strona główna       Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
W Katedrze Sadownictwa i Pszczelnictwa najważniejsze badania dotyczą doskonalenia metod rozmnażania roślin sadowniczych, biologii kwitnienia i zapylania roślin, agrotechniki sadowniczej, porównania odmian, uprawy winorośli oraz przechowywania owoców. Doświadczenia z pszczelnictwa dotyczą patogenezy choroby sporowcowej pszczół oraz morfometrycznej metody oznaczania ras pszczoły miodnej.

Od kilkudziesięciu lat prowadzone są szerokie doświadczenia w zakresie szkółkarstwa nad zastosowaniem słabo rosnących podkładek do intensywnych sadów jabłoniowych. W ostatnim czasie doświadczenia dotyczą przydatności podkładek P59 i P60, w porównaniu do podkładek M9, M26, M27 w prowadzeniu odmiany Rubin. Pracownicy Katedry szczycą się wyselekcjonowaniem bardzo cennej podkładki dla śliw o nazwie Garla. Jest to podkładka generatywna o wzroście słabszym niż ałycza, a mocniejszym od Węgierki Wangenheima. Obecnie badania skoncentrowane są nad wykorzystywaniem regulatorów wzrostu i wprowadzaniem szczepionek mikorytycznych w polowej produkcji szkółkarskiej oraz pozakorzeniowym skarlaniem drzew.

Bardzo szeroko prowadzone są obserwacje nad rozmnażaniem większości gatunków sadowniczych metodą kultur sterylnych. Ocena roślin uzyskanych metodą in vitro prowadzona jest również w wieloletnich obserwacjach sadowniczych. W ostatnim czasie najważniejsze badania w tym zakresie dotyczą rozmnażania in vitro podkładek czereśni oraz mało znanych roślin sadowniczych (róża jadalna, dereń jadalny, suchodrzew jadalny, świdośliwa). Doświadczenia dotyczą również mikroszczepienia gatunków drzew owocowych oraz odwirusowania materiału roślinnego z wykorzystaniem termoterapii w warunkach in vitro.

Katedra specjalizuje się również w badaniach biologii kwitnienia i doboru zapylaczy do sadów. Ostatnim najważniejszym osiągnięciem jest opracowanie zapylaczy dla późno kwitnących odmian czereśni takimi jak Kordia, Sylvia i Regina.

Z zagadnień agrotechniki sadowniczej zajmujemy się obecnie opracowaniem metod cięcia drzew jabłoni odmiany Rubin oraz czereśni. Prowadzone są prace nad regulowaniem intensywności owocowania jabłoni i czereśni z wykorzystaniem regulatorów wzrostu. Głównym celem tych badań jest poprawa jakości owoców. Z racji potrzeb dydaktycznych kontynuujemy obserwacje odmianowo porównawcze dotyczące większości gatunków drzewiastych oraz roślin jagodowych.

Od wielu lat pracownicy Katedry specjalizują się w określaniu optymalnych warunków przechowywania owoców. Obecnie badania te koncentrują się głównie na przechowywaniu w chłodni z kontrolowaną atmosferą kilku odmian gruszek. Realizujemy również badania nad wykorzystaniem traktowania jabłek kąpielami w wodzie o wysokiej temperaturze przed rozpoczęciem przechowywania celem ograniczenia występowania chorób grzybowych oraz uzyskania efektu lepszego zachowania jakości a także przedłużenia trwałości owoców.

Wszystkie doświadczenia, w których uzyskuje się owoce są poszerzone o badanie ich składu mineralnego i organicznego. Określamy również zdolności antyoksydacyjne owoców, a w ostatnim okresie podjęto badania nad zawartością specyficznych antocyjanów w owocach czereśni i wiśni. Związki te według najnowszych badań mają duże znaczenie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Prowadzone są także prace nad innowacyjnym sposobem prowadzenia plantacji malin, a także nad możliwością przechowywania owoców tego gatunku.

Badania z zakresu pszczelnictwa dotyczą biologii pszczoły miodnej. Obejmują doświadczenia związane z oceną morfometryczną pszczoły miodnej, jakością matek pszczelich oraz zagadnieniami związanymi z żywieniem pszczoły miodnej. Badania dotyczące morfometrycznych pomiarów skrzydeł wykorzystywane są do rozróżniania gatunków i podgatunków oraz do oceny jakości matek pszczelich.

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Jan Błaszczyk
email: jblaszcz@ogr.ur.krakow.pl