Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Stacja doświadczalna

Stacja Doświadczalna Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich w Mydlnikach
Adres: Zakliki z Mydlnik
30-198 Kraków Mydlniki

Warzywnicza Stacja Doświadczalna jest zapleczem badawczym do prowadzenia badań z zakresu warzywnictwa polowego i pod osłonami. W Stacji zlokalizowane są 3 nowoczesne tunele foliowe. Całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi 3,45 ha, natomiast użytków rolnych 2,63 ha. Stacja posiada certyfikat prowadzenia upraw ekologicznych na wydzielonym polu o powierzchni 0,20 ha. Oprócz działalności badawczej na terenie Stacji odbywają się ćwiczenia dydaktyczne oraz praktyki studenckie.

Wybrane zdjęcia...


Widok na doświadczenia i kolekcję
roślin warzywnych (fot. E. Kunicki)

Początek sezonu...
(fot. E. Kunicki)

Pełnia sezonu w Mydlnikach
(fot. E. Kunicki)
 
Rośliny kapustne w Stacji
Doświadczalnej (fot. E. Kunicki)
Doświadczenia z brokułem
w Mydlnikach (fot. E. Kunicki)
Kalafiory w Mydlnikach
(fot. A. Kalisz)
 
Róże kilku form odmianowych
kalafiora uprawianego w Mydlnikach
(fot. A. Kalisz)
Doświadczenie z warzywami azjatyckimi
z rodziny Brassicaceae
(fot. E. Kunicki)
Doświadczenia z bobem
w Mydlnikach
(fot. E. Kunicki)
 
Doświadczenie z oberżyną
w Mydlnikach (fot. E. Kunicki)
Doświadczenie z pomidorami przemysłowymi (fot. E. Kunicki) Pomidory na ściółce
(fot. E. Kunicki)
 
Materiały degradowalne na poletkach
z ogórkiem (fot. E. Kunicki)
Tykwa z Mydlnik
(fot. E. Kunicki)
Dynia olbrzymia w Mydlnikach
(fot. E. Kunicki)
 
Doświadczenie ze szpinakiem
(fot. E. Kunicki)
Doświadczenie z sałatą kruchą
(fot. E. Kunicki)
Plantacja karczochów
(fot. E. Kunicki)
 
Doświadczenia z cebulą w Mydlnikach
(fot. E. Kunicki)
Doświadczenie z marchwią w Mydlnikach
(fot. E. Kunicki)
Kukurydza cukrowa w Mydlnikach
(fot. E. Kunicki)
 
Doświadczenie z papryką w tunelu
w Mydlnikach (fot. E. Kunicki)
Uprawa pomidorów w tunelu
w Mydlnikach (fot. E. Kunicki)
Uprawa ogórków w tunelu doświadczalnym (fot. E. Kunicki)
 
Poletka doświadczalne z kuklikiem
(fot. E. Kunicki)
Ćwiczenia terenowe w Stacji Doświadczalnej (fot. E. Kunicki) Siew nasion w Mydlnikach
(fot. E. Kunicki)
 
Ćwiczenia z odmianoznawstwa roślin warzywnych (fot. E. Kunicki) Nieśmiertelne odchwaszczanie
(fot. E. Kunicki)
Koniec sezonu
(fot. E. Kunicki)