Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Strona główna       Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Historia powstania Katedry sięga roku 1919, kiedy to przy Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstała Katedra Ogrodnictwa, która przekształciła się z upływem czasu w Wydział Ogrodniczy obecnego Uniwersytetu Rolniczego. Pod koniec lat 60-tych XX wieku powstał Zespół Warzywniczy, który w późniejszym czasie wchodził w skład Instytutu Produkcji Ogrodniczej, a następnie Instytutu Warzywnictwa i Roślin Ozdobnych. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku utworzono Katedrę Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa, która od 2011 roku nosi nazwę Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich.

W Katedrze jest zatrudnionych obecnie 9 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 3 pracowników technicznych. Nauczyciele akademiccy uczestniczą aktywnie w procesie kształcenia studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa. Prowadzą wiele przedmiotów na I oraz II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, są promotorami licznych prac inżynierskich i magisterskich. Działalność dydaktyczna Katedry przejawia się także w wielu innych aspektach kształcenia, poprzez studia doktoranckie, Uniwersytet dla Młodzieży czy Uniwersytet III Wieku.

Prace badawcze wykonywane w Katedrze Roślin Warzywnych i Zielarskich są prowadzone na bardzo szeroką skalę. Obejmują następujące zagadnienia naukowe: pionierskie badania nad introdukcją w Polsce nowych gatunków i odmian warzyw oraz ziół w celu zwiększenia bioróżnorodności upraw ogrodniczych; opracowanie metod przyspieszenia plonowania oraz optymalizacji wielkości plonu i wartości odżywczej warzyw na drodze oddziaływania kontrolowanego stresu; ocenę możliwości zastosowania tworzyw polimerowych, w tym materiałów ulegających biodegradacji (badania pionierskie) w formie osłon dla roślin i gleby; doskonalenie metod uprawy i przechowywania roślin ogrodniczych; modyfikację i unowocześnianie technologii uprawy warzyw pod osłonami, poprzez sterowanie rozwojem tych roślin; zastosowania biostymulatorów w uprawach warzywnych i zielarskich; opracowanie sposobów podwyższenia zawartości substancji biologicznie aktywnych, mających duże znaczenie dla zdrowia człowieka, w częściach użytkowych warzyw i ziół. Działania na polu naukowym są uzupełniane szeroką działalnością popularyzatorską, polegającą na publikowaniu wyników badań doświadczalnych i propagowaniu wiedzy ogrodniczej w czasopismach branżowych oraz organizowaniu lub uczestniczeniu w licznych szkoleniach dla producentów, działkowców oraz ludzi pragnących poszerzyć swoją wiedzę ogrodniczą.

Wielu pracowników Katedry jest członkami Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz uczestniczy w pracach Redakcji czasopisma PTNO Folia Horticulturae, które jest liczącym się periodykiem naukowym, mającym zasięg międzynarodowy, wydawanym w języku angielskim.

Prace badawcze, a także związane z tym prace doktorskie, magisterskie i częściowo inżynierskie są realizowane w nowoczesnym kompleksie szklarniowym, usytuowanym przy Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz na polu i w tunelach foliowych Warzywniczej Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach.

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Edward Kunicki
tel. (12) 662-52-20
email: ekunicki@ogr.ur.krakow.pl