Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
GB
Strona główna       Katedra Roślin Ozdobnych
Katedra Roślin Ozdobnych
Badania naukowe
Prowadzone w katedrze badania wykorzystują kultury in vitro i biotechnologię w celu intensyfikacji rozmnażania roślin ozdobnych, a także ochrony różnorodności biologicznej ex situ z zastosowaniem krioprezerwacji. Opracowujemy warunki rozmnażania i uprawy nowych gatunków i odmian roślin ozdobnych w gruncie i w szklarni. Zajmujemy się przedłużaniem trwałości kwiatów i zieleni ciętej. Nasze badania skupiają się także na poprawie estetyki otoczenia, analizujemy wpływ roślin ozdobnych na jakość życia ludzi, oceniamy preferencje konsumentów rynku roślin ozdobnych. Zgłębiamy zmiany krajobrazu kulturowego Polski w naszym rejonie oraz oceniamy stan roślin zielnych i drzewiastych przy szlakach komunikacyjnych. Nowe kierunki naszej działalności naukowej to terapia ogrodnicza i ogrody biblijne.

Działania dydaktyczne
Kształcimy studentów kierunku Ogrodnictwo na specjalnościach: Ogrodnictwo z marketingiem, Sztuka ogrodowa, Agroekologia, Rośliny lecznicze i prozdrowotne oraz kierunku Architektura Krajobrazu na studiach I i II stopnia oraz doktoranckich. Przekazujemy wiedzę z zakresu szeroko pojętego kwiaciarstwa począwszy od uprawy i rozmnażania roślin ozdobnych, kultur in vitro, zastosowania roślin ozdobnych w architekturze krajobrazu, po terapię ogrodniczą i florystykę. Dysponujemy zapleczem dydaktycznym i naukowym, nowoczesną szklarnią, kolekcją dydaktyczną roślin w gruncie oraz kolekcją roślin doniczkowych, dobrze wyposażonymi laboratoriami badawczymi oraz pracownią florystyczną.

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Bożena Pawłowska, prof. UR
ropawlow@cyf-kr.edu.pl