Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Stacja Dydaktyczno-Badawcza Katedry Ochrony Roślin
w Mydlnikach k. Krakowa

Adres: ul. Balicka 235
30-149 Kraków

Adres do korespondencji:
Katedra Ochrony Roślin
Uniwersytet Rolniczy
al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków

Kierownik:
prof. dr hab. Stanisław Mazur

Na powierzchni ponad 3 ha uprawiane są rośliny okopowe, zboża, rośliny motylkowate, warzywa i drzewa owocowe. Na terenie Stacji znajduje się budynek administracyjny z laboratorium oraz pomieszczenia gospodarcze (barak, garaże, wiata). Stacja dysponuje ciągnikami ogrodowymi z wyposażeniem, opryskiwaczami ciągnikowymi, opryskiwaczami taczkowymi i plecakowymi, kosiarkami i drobnym sprzętem rolniczym.

W Stacji prowadzone są badania oraz ćwiczenia terenowe dla studentów z zakresu entomologii i fitopatologii. Badania entomologiczne dotyczą biologii, ekologii i zwalczania szkodników roślin motylkowatych, poznawania mechanizmów odporności buraków na szkodniki owadzie, efektywności działania i możliwości wykorzystania drapieżnych Syrphidae w zwalczaniu mszyc, wpływu współrzędnej uprawy warzyw na szkodliwa i pożyteczną entomofaunę, wpływu zabiegów agrotechnicznych na ograniczenie populacji szkodników roślin uprawnych, poszukiwania nowych, alternatywnych pestycydów na bazie wyciągów roślinnych. Badania z zakresu fitopatologii dotyczą głównie możliwości ograniczenia stosowania metod chemicznych w zintegrowanej ochronie roślin przed chorobami i koncentrują się na badaniu wpływu zabiegów agrotechnicznych na stan zdrowotny roślin uprawnych, a także na biologii, szkodliwości i zwalczaniu ważniejszych pod względem gospodarczym chorób roślin sadowniczych i warzywnych. Stacja może wykonać na zlecenie doświadczenia dotyczące ochrony roślin, zorganizować w tym zakresie szkolenia dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego i warsztaty dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych.