Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Ogrodniczy
Stacja Doświadczalna Zakładu Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Prusach k. Krakowa

W stacji doświadczalnej Zakładu założonej w 1995 r. znajduje się pole doświadczalne o powierzchni 1,5 ha. Poletka doświadczalne służą do prowadzenia prac badawczych z zakresu genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa warzyw (marchew, cebula, kapusta głowiasta, burak ćwikłowy) oraz odbywają się ćwiczenia dla studentów z zakresu hodowli roślin.

Kontakt
tel/fax (12) 411 90 43, tel. (12) 662 51 87
e-mail: kghn@ogr.ur.krakow.pl