Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Strona główna       Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych
Adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon: 12 662 52 49, 12 662 52 46
E-mail: robach@cyf-kr.edu.pl
Informacji udzielają: dr inż. Małgorzata Maślanka, prof. dr hab. Anna Bach

Charakterystyka — Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, trwają nieprzerwanie od 1998 r., przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Kształcenie obejmuje sztuki plastyczne (udział 20 %), nauki techniczne (30 %) a pozostałe (50 %) jest realizowane w zakresie nauk przyrodniczych.
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni zapewniają uprawnienia dla nauczycieli szkół średnich zawodowych, którzy decydują się na zmianę profilu kształcenia uczniów. Czas trwania: trzy (3) semestry — 400 godzin zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń praktycznych, konsultacji projektowych oraz 3 dni warsztatów terenowych.

Warunki przyjęcia — na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przyjmowani są absolwenci uczelni rolniczych, przyrodniczych, humanistycznych i technicznych — związanych z ochroną środowiska — posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych. Nabór na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni odbywa się przez akceptację zgłoszenia przez komisję kwalifikacyjną.
Wymagane dokumenty... [pobierz]

Ramowy Program Studiów — Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Dyplom ukończenia zapewnia absolwentowi studiów następujące kwalifikacje w zakresie... [więcej]

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Rekrutacja

Miło nam poinformować, że w dniach od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. rozpoczynamy nabór na kolejną XVIII edycje Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni. Prosimy, aby Kandydaci na Studia wypełnili aktualne druki: podanie o przyjęcie oraz kwestionariusz osobowy. Wypełnione druki – na razie bez dodatkowych załączników – proszę przesłać elektronicznie na adres robach@cyf-kr.edu.pl lub pocztą stacjonarną na adres: Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. 29 Listopada 54,pok. 235 (prof. dr hab. Anna Bach). Pozostałe załączniki należy przesłać dopiero po uzyskaniu kolejnej informacji o terminie rozpoczęcia Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni Edycji XVIII.
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Warsztaty terenowe
9 lipca 2017 r.
Fot. P. Baster