Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Strona główna       Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych
Adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon: 12 662 52 49, 12 662 52 46
E-mail: robach@cyf-kr.edu.pl
Informacji udzielają: dr inż. Małgorzata Maślanka, prof. dr hab. Anna Bach

Charakterystyka — Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, trwają nieprzerwanie od 1998 r., przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Kształcenie obejmuje sztuki plastyczne (udział 20 %), nauki techniczne (30 %) a pozostałe (50 %) jest realizowane w zakresie nauk przyrodniczych.
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni zapewniają uprawnienia dla nauczycieli szkół średnich zawodowych, którzy decydują się na zmianę profilu kształcenia uczniów. Czas trwania: trzy (3) semestry — 400 godzin zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń praktycznych, konsultacji projektowych oraz 3 dni warsztatów terenowych.

Warunki przyjęcia — na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przyjmowani są absolwenci uczelni rolniczych, przyrodniczych, humanistycznych i technicznych — związanych z ochroną środowiska — posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych. Nabór na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni odbywa się przez akceptację zgłoszenia przez komisję kwalifikacyjną.
Wymagane dokumenty... [pobierz]

Ramowy Program Studiów — Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Dyplom ukończenia zapewnia absolwentowi studiów następujące kwalifikacje w zakresie... [więcej]

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
20 lat działalności Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni — 1998-2018

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni rozpoczęły działalność w dniu 28 października 1998 r. jako Międzyuczelniane Studium Podyplomowe Terenów Zieleni. W skład Rady Studium weszli inicjatorzy tego nowatorskiego projektu dydaktycznego, a zarazem pierwsi opiekunowie merytoryczni i autorzy programu: prof. dr hab. inż. arch. Janusz Bogdanowski z Politechniki Krakowskiej i prof. dr hab. Anna Bach z ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy) oraz opiekunowie ds. organizacyjnych: dr inż. Danuta Kraus (Akademia Rolnicza w Krakowie) i mgr inż. arch. Robert Gaweł (Politechnika Krakowska).

W czasie 20 lat działalności łącznie zrealizowano 17. edycji Studiów, w ramach których dyplomowano w latach 1998-2018 311 osób, spośród ok. 500 słuchaczy.

W tym czasie zorganizowano 255 zjazdów dydaktycznych (każdy 3-dniowy), ponadto 17 3-dniowych warsztatów terenowych i 17 edycji otwartych egzaminów dyplomowych.

W dniu 30 listopada 2018 r. obchodzono jubileusz 20-lecia Studiów z udziałem prof. dr hab. Stanisława Mazura - Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa , dr hab. Agaty Zachariasz, prof. PK- dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. Anny Bach — wieloletniej kierownik Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni oraz wielu wykładowców-nauczycieli akademickich Studiów. W czasie tej uroczystości wręczono także świadectwa ukończenia Studiów tegorocznym 12 absolwentom.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją...
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
20 lat działalności Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni 1998-2018