Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Strona główna       Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych
Adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
Telefon: 12 662 52 49, 12 662 52 46
E-mail: robach@cyf-kr.edu.pl
Informacji udzielają: dr inż. Małgorzata Maślanka, prof. dr hab. Anna Bach

Charakterystyka — Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, trwają nieprzerwanie od 1998 r., przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Kształcenie obejmuje sztuki plastyczne (udział 20 %), nauki techniczne (30 %) a pozostałe (50 %) jest realizowane w zakresie nauk przyrodniczych.
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni zapewniają uprawnienia dla nauczycieli szkół średnich zawodowych, którzy decydują się na zmianę profilu kształcenia uczniów. Czas trwania: trzy (3) semestry — 400 godzin zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń praktycznych, konsultacji projektowych oraz 3 dni warsztatów terenowych.

Warunki przyjęcia — na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przyjmowani są absolwenci uczelni rolniczych, przyrodniczych, humanistycznych i technicznych — związanych z ochroną środowiska — posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych. Nabór na Studia Podyplomowe Terenów Zieleni odbywa się przez akceptację zgłoszenia przez komisję kwalifikacyjną.
Wymagane dokumenty... [pobierz]

Ramowy Program Studiów — Studia Podyplomowe Terenów Zieleni przygotowują kadry w zakresie wiedzy i umiejętności w projektowaniu, urządzaniu i pielęgnacji różnych rodzajów terenów zieleni. Dyplom ukończenia zapewnia absolwentowi studiów następujące kwalifikacje w zakresie... [więcej]

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Informacja o kolejnej edycji Studiów Podyplomowych

Uprzejmie informujemy, że dniach od 17 września do 15 października br. prowadzony jest nabór na kolejną, XVIII-tą edycję Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni.

Trzy-semestralne Studia obejmują 400 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 3 dni warsztatów terenowych. Ogólny program zajęć jest zamieszczony na stronie internetowej Studiów. Opłata za uczestnictwo w Studiach wynosi 7200,- PLN.

Kandydaci na Studia - osoby zainteresowane przyjęciem na bieżącą edycje Studiów - proszeni są o przesłanie wstępnych danych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Na podany przez kandydatów adres Organizatorzy Studiów przekażą szczegółowe formularze wpisowe.

Dane proszę przesłać do prof. dr hab. Anny Bach,
na adres robach@cyf-kr.edu.pl.

Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Warsztaty terenowe
9 lipca 2017 r.
Fot. P. Baster